Dette er Omigjen

For oss er Omigjen bærekraftsmålene i praksis. Vi har satt oss et hårete mål: Vi skal skape lønnsomhet i å selge brukt, reparere og redesigne. Vi vet at det ikke er enkelt, men vi gjør alt vi kan for å få det til.

Det handler også om å dele erfaringer. Se på hva andre får til. Dele gode ideer så vel som feil vi gjør underveis. Vi må lære av hverandre for å nå målene om økt ombruk.

Når du handler på Omigjen, bidrar du til nye arbeidsplasser innenfor det grønne skiftet. Omigjen er et moderne kjøpesenter som kun driver salg av varer og tjenester som har betydelig mindre negative konsekvenser for natur og miljø.

Du bidrar også til arbeidsplasser for folk som trenger arbeidstrening eller har behov for spesielt tilrettelagt arbeid. Arbeidsmiljøet på Omigjen er mangfoldig.

Ombruk

Ombruk betyr at noe brukes på nytt. Alt vi ikke lenger trenger kan få ny verdi hos noen andre. Ting som ikke fungerer lenger kan repareres. Ombruk kan også bety at vi redesigner eller bruker ting på en ny måte. Du kan trekke om, lakke, male eller redesigne. Du kan også ombruke materialer fra et møbel for å skape noe helt nytt. Ombruk sørger for at tingene vi kjøper og eier har verdi mer enn en gang, for flere mennesker.

Omigjen

Omigjen finansieres blant annet med støtte fra klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. Klimasatsmidler er en økonomisk støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som jobber for å redusere klimaendringene.

Omigjen er et prosjekt i regi av Asker kommune. Planen er at kommunen skal trekke seg ut av ombrukssenteret etter to år. Asker kommune leier lokaler av Slemmestad handelspark og fremleier til butikkene på Omigjen.