Slik virker Omigjen

Omigjen er et kjøpesenter i Asker som kun selger brukte ting. Brukt kan være like fint, om ikke finere enn å kjøpe nytt. Samtidig er det positivt både for miljøet og nærmiljøet.

Vi kaster for mye

I Asker kaster vi mange ting som fremdeles har livets rett.

La oss redde de fine tingene

Omigjen redder ting fra gjenbruksstasjonene Yggeset og Follestad.

Gi det til oss i stedet for å kaste

Du kan levere pent brukte ting hos oss på Omigjen. Vi tar i mot det meste, så lenge det er rent og pent.

Du er viktigst!

Kjøper du og leverer brukte ting, blir det mer bruk og mindre kast.

En møteplass

Vi tror at vi kan lære av hverandre. Hos oss finner du seriøst god kaffe med noe attåt, og et hyggelig sted for en pust i bakken mellom slagene.

Vi kaster mindre

Ved å skape en møteplass for ombruk og reparasjon ser flere at det nytter.

I tillegg har vi produsert

Sammen redder vi verden litt